top of page

Mina tankar om avelshundar!

AVELSTIKAR

När det gäller mina avelstikar så har jag haft turen (peppar,peppar) att fått behålla mitt tikmaterial tillbaka från min starttik. Detta har underlättat väldigt mycket för mig eftersom jag känner mina linjer väldigt väl. Detta ger mig en stor trygghet. Det gör att jag har stor kunskap om hur mina tikar beter sig vid parning, valpning och hur dom hanterar sina valpar. Naturligtvis finns där skillnader men det går ändå som en röd tråd genom min avel.

Tikarna är oftast 2,5 till 3,5 år innan jag tar första kullen. Dom ska ha mogna både fysiskt och psykiskt innan det är dags för en kull. Dessutom debuterar oftast olika sjukdomar inte förrän vid ca 2 års ålder.

När det gäller tikens meriter så skulle jag vilja tävla mina tikar men på grund av min nackskada så klarar jag det tyvärr inte längre. Detta innebär att jag provar mina tikar men på mitt eget lilla sätt. Med facit i hand så har det visat sig att det fungerar för mig ändå. Hundarna från Heratorpet är kända för att ha stor arbetskapacitet. Ett stort tack till er valpköpare som har vågat lita på mitt omdöme under åren.

 

En merit visar hur hundens arbetsförmåga är men den visar även att hunden har en matte/husse som har förmågan och intresset att arbeta och tävla med sin hund. Den meriten som har med ägaren att göra påverkar ju inte aveln.

AVELSHANAR

När det gäller hanar så använder jag gärna äldre polishundar som har visat att dom håller mentalt och framför allt fysiskt när det gäller ryggarna på rasen schäfer. Har en hane dessutom haft tidigare kullar så får man ju en fingervisning på vad han har lämnat i tidigare kullar. Det kan ju faktiskt vara så att hanen har en lämplig son att använda. Har han inte lämnat någon bra son så var kanske hanen inte så bra i aveln trots allt. Naturligtvis använder jag även unga hanar men det är mer i undantagsfall.

Jag är heller inte rädd för att använda helt oprövade hanar. Det har dessutom visat sig vara intressant att inte använda det som alla andra använder.

bottom of page